Tagasiside

Teie tagasiside on meie jaoks väga tähtis. Teie poolt jagatud kogemuste läbi saame meie muuta oma tööd paremaks ja efektiivsemaks ning seeläbi Teid edaspidi paremini aidata. 

Täites allolevat vormi on teil võimalus jääda anonüümseks või avaldada oma nimi vastavalt Teie soovile. Teie poolt kirjutatud tagasiside laekub meie e-mailile, seda ei avaldata kodulehel ega kolmandates allikates. Teie perearst ja pereõed loevad läbi Teie poolt kirjutatu, töötavad läbi ja teevad kokkuvõtte iga aasta lõpus. Igasse täidetud ankeeti suhtume tõsiselt ja iga üksik ankeet läheb ka arvesse meie töö paremaks muutmisel.

Igasugune konstruktiivne kriitika on teretulnud!

Täname, et olete nõus oma kogemusi meiega jagama!

 

Tagasiside ankeet

Nimi (soovi korral oma nime avaldada, täitke allolev lahter)

E-mail (Soovi korral oma e-mail avaldada, täitke allolev lahter)

Kui rahul olete Teie oma perearstikeskusega? Palun märkige oma vastus skaalal 0-5, kus 0 on üldse mitte rahul ja 5 on väga rahul.

Mis on Teie perearstikeskuses hästi tehtud?

Mis aspekte Teie perearstikeskuse töös võiks paremaks muuta?