Retsept

Perearstil on võimalik väljastada Teile kahte liiki retsepte:

Esmane retsept on selline retsept, mille perearst väljastab esmakordselt. See tähendab, et antud ravimit ei ole Teile varasemalt välja kirjutatud ei perearsti ega eriarsti poolt ja tegemist on Teie jaoks täielikult uue ravimiga.

  • Esmase  retsepti saamiseks peaksite tulema oma perearsti vastuvõtule, kes täpsustab Teie diagnoosi, teostab vajalikud protseduurid ja uuringud ja määrab ravi või suunab Teid eriarsti vastuvõtule.
  • Kui pereõe vastuvõtule pöördumise järgselt tekib vajadus alustada ravi, suunab ta Teid perearsti vastuvõtule ravi alustamiseks.

Korduv retsept on retsept ravimile, mida olete eelnevalt kasutanud, sellist retsepti on Teile varasemalt välja kirjutanud perearst või eriarst. Mõnda retsepti saab perearst välja kirjutada ainult korduvretseptina, mis tähendab seda, et eelnevalt peab eriarst väljastama esmase retsepti. Mõnel ravimil on aga eriarsti poolt välja kirjutatuna suurem soodustus (näiteks osal reumatoloogilistest ravimitest).

  • Kui võtate oma ravimeid pidevalt ja need sobivad Teile, võite pikendada oma korduvaid retsepte läbi meie internetivormi, mille leiate Retsept => Korduv retsept
  • või järgmisel lingil: Korduv retsept